logo mobile

Afla cat te costa acoperisul tau!

Politica de confidentialitate

Informatiile despre dvs. pot fi folosite de Zion network SRL doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor de pe siteul Tablatiptigla.ro:

  • ofertarea de produse,
  • solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre dumneavoastra,
  • contactarea, inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon, in legatura cu oferte de produse si servicii ale Tablatiptigla.ro sau in legatura cu produse si servicii care credem ca ar putea fi de interes ca in cazul unor promotii, oferte special.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Zion network srl, proprietarul acestui website, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre Dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului web disponibil pe acest site. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Furnizarea informatiilor personale

Furnizarea serviciilor de pe Tablatiptigla.ro va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati contul dumneavoastra. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Zion network srl nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Zion network srlpentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.  Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul efectuarii oricaror verificari justificate in baza legii.  Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Zion network srl se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Zion network srl.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostruZion network srlse obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa office@Tablatiptigla.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.
Zion network srl certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  1. dreptul de a cere de la Zion network srlsa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. dreptul de a cere de la Zion network srlsa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  3. dreptul de a cere Zion network srlsa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.tablatiptigla.ro.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.tablatiptigla.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.tablatiptigla.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.